ประมวลภาพ บรรยากาศ ภายใน 25ปี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 
ประมวลภาพ บรรยากาศ ภายใน 25ปี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
#ปี15งานวิจัยเลือดจระเข้เชิงพาณิชย์ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
หน่วยวิจัยจระเข้ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 
-->"เลือดจระเข้แคปซูล" ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วัตถุดิบจากเลือดสัตว์รายแรกของโลกและของประเทศไทย!!!
> 2546.. สกว. ฝ่ายอุตสาหกรรม IRPUS 2548 --> พวอ. 2560
#เลือดจระเข้ #วินน์ #Wynn #แคปซูลเลือดจระเข้