HEMOLYSIS |สำหรับผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะ

“ HEMOLYSIS ” สำหรับผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะ ✔ บำรุงร่างกายเสริมการรักษาในผู้ป่วยเบาหวาน ✔ ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ✔ ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น ในผู้ป่วยที่มีภาวะแผลเรื้อรัง    ผลงานวิจัยโดย รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรินทวิเนติ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Read More