รู้หรือไม่ว่า….อ้วนลงพุงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของไตวายเรื้อรัง!!

    อีกหนึ่งกลุ่มโรคร้ายที่ไม่ติดต่อเรื้อรังโดยเฉพาะ ❝โรคอ้วน❞ จากรายงานการสำรวจผู้เชี่ยวชาญพบว่า โรคอ้วน เป็นสาเหตุสำคัญของ “โรคไตวายเรื้อรัง” ที่สร้างความทรมานต่อร่างกายของผู้ป่วย ❝ คนที่ร่างกายลงพุงอาจไม่ถือว่าอ้วน หากพุงนั้นไม่ก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆ ❞ แล้วอ้วน อ้วนลงพุง ดูยังไงละ? ⇝ ผู้ป่วยโรคอ้วน หรือ คนอ้วน คือ คนที่มีดัชนีมวลกาย ที่ 25 ขึ้นไป Read More