งานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2561 เทคโนโลยีก้าวไกลพัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0

งานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2561 เทคโนโลยีก้าวไกลพัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0

การยกระดับผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้พันธุ์ไทยสู่มาตรฐานสากล

#งานวันเกษตรแห่งชาติประจำปีพ. ศ. 2561 เทคโนโลยีก้าวไกลพัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0 #การยกระดับผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้พันธุ์ไทยสู่มาตรฐานสากล