บทสัมภาษณ์ – จระเข้ แคปซูลเลือดจระเข้

หัวเรื่อง : จระเข้ - แคปซูลเลือดจระเข้

เจ้าของผลงาน : วิน เชยชมศรี

เจ้าของผลงานร่วม : -

คำสำคัญ : แคปซูลเลือดจระเข้, อาหารเสริม

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


คำอธิบาย : แคปซูลเลือดจระเข้อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ แคปซูลเลือดจระเข้เหมาะสำหรับ ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น โลหิตจาง โรคภูมิแพ้ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และอื่นๆ ตลอดจน ประชาชนทั่วไปที่ต้องการบำรุงร่างกาย

ข้อมูลเพิ่มเติม : 

เอกสารเพิ่มเติม : 089-994-7200

สาขาการวิจัย : วิทยาศาสตร์การแพทย์