#ประมวลภาพภายใน งานเกษตรกำแพงแสน 2-11 ธันวาคม 2560 “ตามรอยพระยุคลบาทเกษตรศาสตร์กำแพงแสน”

#ประมวลภาพภายใน งานเกษตรกำแพงแสน 2-11 ธันวาคม 2560 “ตามรอยพระยุคลบาทเกษตรศาสตร์กำแพงแสน”