รู้หรือไม่ว่า….อ้วนลงพุงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของไตวายเรื้อรัง!!

 

อ้วนลงพุงเสี่ยงไตวายเรื้อรัง

 

อีกหนึ่งกลุ่มโรคร้ายที่ไม่ติดต่อเรื้อรังโดยเฉพาะ ❝โรคอ้วน❞

จากรายงานการสำรวจผู้เชี่ยวชาญพบว่า โรคอ้วน เป็นสาเหตุสำคัญของ "โรคไตวายเรื้อรัง" ที่สร้างความทรมานต่อร่างกายของผู้ป่วย

❝ คนที่ร่างกายลงพุงอาจไม่ถือว่าอ้วน หากพุงนั้นไม่ก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆ ❞

แล้วอ้วน อ้วนลงพุง ดูยังไงละ?

⇝ ผู้ป่วยโรคอ้วน หรือ คนอ้วน คือ คนที่มีดัชนีมวลกาย ที่ 25 ขึ้นไป

ดัชนีมวลกาย คือ ค่าที่อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวและส่วนสูงมาเป็นตัวชี้วัดสภาวะของร่างกายว่ามีความสมดุลของน้ำหนักตัวต่อส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ลองวัดเล่นได้ค่ะตามลิงค์นี้ goo.gl/Rpy4tl

⇝ ส่วนคนอ้วนลงพุงคือ คนที่มีรอบเอวมากกว่าความสูงหารด้วย 2

 

อย่างที่หลายคนทราบอยู่แล้วว่า โรคเบาหวานมักจะเกิดในคนอ้วนที่มีพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสม และเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่นำไปสู่การป่วยโดยเฉพาะจากโรคไตเสื่อมและไตวายเรื้อรังเนื่องจากผู้ป่วยเบาหวาน มักมีภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง อวัยวะต่างๆ ในร่างกายจึงทำงานหนักมากกว่าปกติ

 

นอกจากนี้ ยังมีหลายงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นถึงข้อมูล ซึ่งเป็น ที่ยอมรับว่าภาวะอ้วนลงพุงเป็นจุดเริ่มต้นของสาเหตุมากมาย ที่นำไปสู่โรคไตวาย อาทิ

→ ความดันโลหิตสูง

→ โรคหัวใจและหลอดเลือด

 

อีกทั้งยังส่งผลต่อการเผาผลาญพลังงาน ที่ทำให้ปริมาณของเลือดที่ไหลเวียนเข้าสู่ตัวกรองไตมากขึ้น ทำให้แรงดันในตัวกรองไตสูงกว่าคนปกติ ไตจึงเสื่อมเร็วกว่าคนทั่วไป

 

นอกจากนี้ผู้ที่มีภาวะอ้วนอาจจะประสบปัญหาไขมันเข้าไปพอกพูนรอบไตและในอุ้งกรวยไตหรือในเซลล์ผนังของท่อที่ออกมาจากตัวกรองของไต ทำให้การดูดซึมแลกเปลี่ยนเกลือแร่ผิดปกติ ซึ่งเร่งการเสื่อมของ ไตอีกทางหนึ่งด้วย

 

 

อ้วนลงพุงเสี่ยงไตวายเรื้อรัง

 

สำหรับผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักเกินให้ยึดแนวปฏิบัติกันคือ

1. พยายามกินให้เหมาะสมกับพลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน

2. ขณะเดียวกัน ก็ให้สังเกตพฤติกรรมการกินว่า แต่ละวันรับประทานของทอด ของหวาน และน้ำหวานน้ำอัดลม มากน้อยแค่ไหน

 

เทคนิคง่ายๆ หากยังไม่ต้องการลดปริมาณอาหารในแต่ละวันก็ให้ลดของทอด ของหวาน และน้ำหวานทุกชนิดลง และหันมาใช้พลังงานในร่างกายมากขึ้น

 

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดในการลดพุงเพื่อสร้างสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บต้องเริ่มจากการมีวินัยและความเข้มแข็งของจิตใจของผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก โดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักเกินมากกว่าปกติ เนื่องจากจะต้องเผชิญกับความยากลำบากและบททดสอบ ที่หนักหนากว่าคนทั่วไป

 

♡ ลดพุง....เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี