tr>
เลือดจระเข้แคปซูล ม.เกษตรศาสตร์      โทร 089-994-7200
อาหารเสริมบำรุงร่างกายที่เหมาะกับผู้ป่วย มะเร็ง เบาหวาน ภูมิแพ้ โลหิตจาง เม็ดเลือดต่ำ เกล็ดเลือดต่ำ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ผลิตภัณฑ์ใหม่ซีรัมจระเข้wani-se

เลือดจระเข้
มีอ.ย.รับรอง


ดร.วิน เชยชมศรี อธิบายคุณสมบัติของเลือดจระเข้

ผลิตโดยวานิไทย วานิไทย ภายใต้สิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัยโดย

ศ.ดร.วิน เชยชมศรี และ ผศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Copyright © 2010 KuCrocodileBlood.com เลือดจระเข้แคปซูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์